VR/AR Companies in Finland

Tuotamme korkeatasoisia ohjelmistoja ja palveluita virtuaalitodellisuusteknologian valjastamiseksi hyötykäyttöön. Tarjoamme myös erilaisten ympäristöjen laserkeilausta, fotogrammetriaa ja 360-kuvausta. Palkittu tiimimme rakentaa kokonaan uusia maailmoja tai digitalisoi mitä tahansa olemassa olevia ympäristöjä mitä luovimpiin käyttötarkoituksiin. Olemme tehneet menestyksekästä yhteistyötä muun muassa rakennusteollisuuden, kaivosteollisuuden, tehdassuunnittelun, teollisen muotoilun, kuntoutuksen ja markkinoinnin parissa. Räätälöityjen VR-ratkaisujen ohella 3D Talon pakettiin kuuluu myös tuleva Design Space ohjelmisto, joka mahdollistaa suunnittelutyön saumatonta liikkumista yleisimpien CAD-ohjelmistojen ja VR-ympäristön välillä.

Read more Visit website

3rd Eye Studios is world-class team aiming at the very top of the
VR industry with technology, tools and games.

Read more Visit website

We create psychological applications in VR. Besides our own product line, we offer services in VR design, development, production, and UX research utilising Human-Centred Design. Our international team consists of HCID professionals with expertise in Extended Reality. Our specialty is to enable creativity, learning, rehabilitation, and behaviour change through VR but we're open to other requests as well.
---
Tuotamme psykologisia VR-ohjelmia. Omien tuotteidemme lisäksi tarjoamme VR-suunnittelua, ohjelmointia, toteutusta ja käyttäjätutkimusta hyödyntäen ihmiskeskeistä suunnittelua (Human-Centred Design). Kansainvälinen tiimimme koostuu lisättyyn todellisuuteen erikoistuneista HCID-ammattilaisista. Erikoisalaamme ovat luovuuden, oppimisen, kuntoutuksen ja käyttäytymismuutoksen mahdollistavat ohjelmat, mutta olemme avoinna myös muille pyynnöille.

Read more Visit website

Arilyn is a Finnish technology company and an Augmented Reality platform that offers the best tools for virtual storytelling.

Read more Visit website

Ataverti - independent studio making "atacade" (arcadish to play but beauty in quality) game experiences (mainly for PC) fueled by passion. Original content with heart. Something exceptional to lighten your life.

Read more Visit website

Industrial augmented reality solutions for higher productivity - the Augumenta wearable solutions help people on the shop floor do better, learn quicker and stay safer at work.

Read more Visit website

We create interactive digital content for your training. The platforms for the training can be internet browser, mobile application, virtual reality and augmented reality.

Read more Visit website

We develop AR and VR graphics solution called Rocksolid Engine. It is optimized for mission critical high performance/low power applications. Targeted industries: Architecture, Engineering, Logistics, Entertainment, Medical, Defence and Public Safety.

Read more Visit website

Step into Wonder. Catland makes fun, immersive and tongue-in-cheek VR experiences for gamers across the globe.

Read more Visit website

At Color The Minds, our mission is to build a world where children can learn to make sense of the world around them, to create stories and memories by themself.

We want to bring education values, a safety, equally world and reliable content to each child by learning through virtual world.

Read more Visit website
Load more

Join the Finnish VR Association

 

Join FIVR