We specialise in psychological applications in VR. Besides our own product line, we offer services in VR design, development, production, and UX research utilising Human-Centred Design. Our international team consists of HCID professionals with expertise in Extended Reality. Our specialty is to enable creativity, learning, rehabilitation, and behaviour change through VR but we’re open to other requests as well.

Olemme psykologisiin VR-ohjelmiin erikoistunut yritys. Omien tuotteidemme lisäksi tarjoamme VR-suunnittelua, ohjelmointia, toteutusta ja käyttäjätutkimusta hyödyntäen ihmiskeskeistä suunnittelua (Human-Centred Design). Kansainvälinen tiimimme koostuu lisättyyn todellisuuteen erikoistuneista HCID-ammattilaisista. Erikoisalaamme ovat luovuuden, oppimisen, kuntoutuksen ja käyttäytymismuutoksen mahdollistavat ohjelmat, mutta olemme avoinna myös muille pyynnöille.